Suining famous specialty

Home Other 2020-12-16

Suining famous specialty

Suining City has Shehong Medina beef, Daying white lemon, Chuanshan bean curd peel, Anju golden pear, zhuotang well salt, da'anshu beef, Chicheng lake fish mat, shehongyexiang pig, Anju 524 sweet potato, Pengxi green pepper, Pengxi Xiantao, qiaoguanying series, bamboo weaving, Guanyin embroidery, Kuishan brand rapeseed oil, Chinese famous liquor tuopaiqu liquor, xiangyejian tea series, Shehong Maijia cattle Meat, provincial famous fruit qianniushan pomelo, Anju peanuts, Suining Angelica dahurica, etc.


History